ĐỀ MIỀN TRUNG : 400.000 Đ

 BẠN BẾ TẮC VÌ KHÔNG CÓ TIỀN????

LÔ VIP BA MIỀN - XUA TAN NỖI LO TÀI CHÍNH

Hàng nghìn người đã tìm tới chúng tôi trong tình trạng cháy túi, không có tiền tiêu. Và sau khi được tư vấn chăm sóc và mua thử gói cầu của chúng tôi. Hàng nghìn số phận đã đổi thay, họ trở nên tự chủ tài chính, không còn lo lắng về tiền bạc nữa.

Đầu tư chỉ từ 300.000 đ, bạn sẽ có cơ hội 95% gặt hái gấp hàng trăm hàng nghìn lần. Con số đó xứng đáng hay không là tùy bạn lựa chọn!

Nghèo khó là do lựa chọn, Giàu có cũng là do lựa chọn. Hãy lựa chọn thông minh !

Chúc Mọi người thắng lớn mỗi ngày!

+ Số cầu chỉ hiện khi nạp đủ tiền

+ Nạp số lượng thẻ không hạn định, được cộng dồn!

+ Hỗ trợ nạp qua thẻ điện thoại: Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…

THỐNG KÊ KẾT QUẢ Đề Miền Trung
Ngày Đề Miền Trung Kết quả
Chưa có số tiên đoán cho ngày hôm nay
21/04/2021 Đà Nẵng 78, Khánh Hòa 24 Win Đà Nẵng 78, Win Khánh Hòa 24
20/04/2021 Đắc Lắc 92, Quảng Nam 79 Win Đắc Lắc 92, Win Quảng Nam 79
19/04/2021 Phú Yên 89, Thừa Thiên Huế 05 Win Phú Yên 89, Win Thừa Thiên Huế 05
18/04/2021 Khánh Hòa 52, Kon Tum 30 Win Kon Tum 30
17/04/2021 Đà Nẵng 91, Đắc Nông 60, Quảng Ngãi 40 Win Đà Nẵng 91, Win Đắc Nông 60
16/04/2021 Gia Lai 61, Ninh Thuận 27 Win Gia Lai 61, Win Ninh Thuận 27
15/04/2021 Bình Định 12, Quảng Bình 44, Quảng Trị 55 Win Quảng Bình 44
14/04/2021 Đà Nẵng -, Khánh Hòa - Win Đà Nẵng -, Win Khánh Hòa -
13/04/2021 Đắc Lắc 50, Quảng Nam 00 Win Đắc Lắc 50, Win Quảng Nam 00
12/04/2021 Phú Yên 88, Thừa Thiên Huế 79 Win Phú Yên 88
11/04/2021 Khánh Hòa 94, Kon Tum 47 Win Khánh Hòa 94
10/04/2021 Đà Nẵng 56, Đắc Nông 71, Quảng Ngãi 57 Win Đắc Nông 71, Win Quảng Ngãi 57
09/04/2021 Gia Lai 80, Ninh Thuận 70 Win Gia Lai 80, Win Ninh Thuận 70
08/04/2021 Bình Định 86, Quảng Bình 81, Quảng Trị 87 Win Quảng Trị 87
07/04/2021 Đà Nẵng 97, Khánh Hòa 53 Win Đà Nẵng 97, Win Khánh Hòa 53
06/04/2021 Đắc Lắc 85, Quảng Nam 15 Win Đắc Lắc 85
05/04/2021 Phú Yên 88, Thừa Thiên Huế 40 Win Phú Yên 88
04/04/2021 Khánh Hòa 17, Kon Tum 74 Win Khánh Hòa 17
03/04/2021 Đà Nẵng 32, Đắc Nông 69, Quảng Ngãi 11 Win Đà Nẵng 32, Win Đắc Nông 69
02/04/2021 Gia Lai 09, Ninh Thuận 81 Win Gia Lai 09
01/04/2021 Bình Định 62, Quảng Bình 62, Quảng Trị 49 Win Bình Định 62, Win Quảng Trị 49
31/03/2021 Đà Nẵng 25, Khánh Hòa 83 Win Đà Nẵng 25, Win Khánh Hòa 83
30/03/2021 Đắc Lắc 88, Quảng Nam 30 Win Đắc Lắc 88, Win Quảng Nam 30
29/03/2021 Phú Yên 29, Thừa Thiên Huế 69 Win Thừa Thiên Huế 69
28/03/2021 Khánh Hòa 68, Kon Tum 83 Win Khánh Hòa 68
27/03/2021 Đà Nẵng 37, Đắc Nông 58, Quảng Ngãi 89 Win Đắc Nông 58, Win Quảng Ngãi 89
26/03/2021 Gia Lai 47, Ninh Thuận 21 Win Gia Lai 47, Win Ninh Thuận 21
25/03/2021 Bình Định 43, Quảng Bình 21, Quảng Trị 57 Win Bình Định 43, Win Quảng Bình 21
24/03/2021 Đà Nẵng 61, Khánh Hòa 48 Win Khánh Hòa 48
23/03/2021 Đắc Lắc 83, Quảng Nam 71 Win Quảng Nam 71
22/03/2021 Phú Yên 11, Thừa Thiên Huế 00 Win Thừa Thiên Huế 00
21/03/2021 Khánh Hòa 42, Kon Tum 35 Win Kon Tum 35
20/03/2021 Đà Nẵng 96, Đắc Nông 76, Quảng Ngãi 55 Miss
19/03/2021 Gia Lai 44, Ninh Thuận 04 Win Gia Lai 44, Win Ninh Thuận 04
18/03/2021 Bình Định 77, Quảng Bình 77, Quảng Trị 39 Win Bình Định 77, Win Quảng Trị 39
17/03/2021 Đà Nẵng 23, Khánh Hòa 79 Win Đà Nẵng 23, Win Khánh Hòa 79
16/03/2021 Đắc Lắc 65, Quảng Nam 38 Win Đắc Lắc 65, Win Quảng Nam 38
15/03/2021 Phú Yên 63, Thừa Thiên Huế 13 Win Phú Yên 63, Win Thừa Thiên Huế 13
14/03/2021 Khánh Hòa 62, Kon Tum 84 Win Kon Tum 84
13/03/2021 Đà Nẵng 42, Đắc Nông 79, Quảng Ngãi 99 Win Quảng Ngãi 99
12/03/2021 Gia Lai 48, Ninh Thuận 10 Win Gia Lai 48, Win Ninh Thuận 10
11/03/2021 Bình Định 86, Quảng Bình 21, Quảng Trị 39 Win Bình Định 86, Win Quảng Bình 21
10/03/2021 Đà Nẵng 73, Khánh Hòa 14 Win Khánh Hòa 14
09/03/2021 Đắc Lắc 76, Quảng Nam 53 Win Đắc Lắc 76
08/03/2021 Phú Yên 29, Thừa Thiên Huế 58 Win Phú Yên 29
07/03/2021 Khánh Hòa 74, Kon Tum 92 Miss
06/03/2021 Đà Nẵng 50, Đắc Nông 14, Quảng Ngãi 45 Win Đà Nẵng 50, Win Đắc Nông 14, Win Quảng Ngãi 45
05/03/2021 Gia Lai 92, Ninh Thuận 33 Win Gia Lai 92, Win Ninh Thuận 33
04/03/2021 Bình Định 84, Quảng Bình 15, Quảng Trị 94 Win Bình Định 84, Win Quảng Bình 15, Win Quảng Trị 94
03/03/2021 Đà Nẵng 73, Khánh Hòa 79 Win Đà Nẵng 73, Win Khánh Hòa 79
02/03/2021 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 18 Miss
01/03/2021 Phú Yên 93, Thừa Thiên Huế 86 Win Thừa Thiên Huế 86
28/02/2021 Khánh Hòa 32, Kon Tum 59 Win Kon Tum 59
27/02/2021 Đà Nẵng 15, Đắc Nông 51, Quảng Ngãi 60 Win Đắc Nông 51, Win Quảng Ngãi 60
26/02/2021 Gia Lai 38, Ninh Thuận 14 Win Ninh Thuận 14
25/02/2021 Bình Định 59, Quảng Bình 28, Quảng Trị 27 Win Bình Định 59, Win Quảng Bình 28, Win Quảng Trị 27
24/02/2021 Đà Nẵng 51, Khánh Hòa 73 Win Đà Nẵng 51, Win Khánh Hòa 73
23/02/2021 Đắc Lắc 95, Quảng Nam 36 Win Đắc Lắc 95, Win Quảng Nam 36
22/02/2021 Phú Yên 85, Thừa Thiên Huế 20 Win Phú Yên 85, Win Thừa Thiên Huế 20
21/02/2021 Khánh Hòa 29, Kon Tum 92 Win Khánh Hòa 29, Win Kon Tum 92
20/02/2021 Đà Nẵng 02, Đắc Nông 37, Quảng Ngãi 51 Win Đà Nẵng 02, Win Quảng Ngãi 51
19/02/2021 Gia Lai 63, Ninh Thuận 74 Win Gia Lai 63
18/02/2021 Bình Định 83, Quảng Bình 10, Quảng Trị 72 Win Bình Định 83, Win Quảng Trị 72
17/02/2021 Đà Nẵng 89, Khánh Hòa 50 Win Đà Nẵng 89, Win Khánh Hòa 50
16/02/2021 Đắc Lắc 19, Quảng Nam 42 Win Đắc Lắc 19, Win Quảng Nam 42
15/02/2021 Phú Yên 77, Thừa Thiên Huế 23 Win Phú Yên 77, Win Thừa Thiên Huế 23
10/02/2021 Đà Nẵng 66, Khánh Hòa 81 Win Khánh Hòa 81
09/02/2021 Đắc Lắc 32, Quảng Nam 40 Win Đắc Lắc 32, Win Quảng Nam 40
08/02/2021 Phú Yên 64, Thừa Thiên Huế 24 Win Phú Yên 64
07/02/2021 Khánh Hòa 57, Kon Tum 30 Win Khánh Hòa 57
06/02/2021 Đà Nẵng 68, Đắc Nông 37, Quảng Ngãi 60 Win Đắc Nông 37, Win Quảng Ngãi 60
05/02/2021 Gia Lai 96, Ninh Thuận 14 Win Gia Lai 96, Win Ninh Thuận 14
04/02/2021 Bình Định 39, Quảng Bình 08, Quảng Trị 61 Win Bình Định 39, Win Quảng Bình 08
03/02/2021 Đà Nẵng 11, Khánh Hòa 46 Win Khánh Hòa 46
02/02/2021 Đắc Lắc 47, Quảng Nam 88 Win Quảng Nam 88
01/02/2021 Phú Yên 42, Thừa Thiên Huế 79 Win Thừa Thiên Huế 79
31/01/2021 Khánh Hòa 78, Kon Tum 66 Win Kon Tum 66
30/01/2021 Đà Nẵng 13, Đắc Nông 82, Quảng Ngãi 86 Win Đà Nẵng 13, Win Đắc Nông 82, Win Quảng Ngãi 86
29/01/2021 Gia Lai 80, Ninh Thuận 68 Win Gia Lai 80, Win Ninh Thuận 68
28/01/2021 Bình Định 84, Quảng Bình 58, Quảng Trị 95 Win Quảng Bình 58, Win Quảng Trị 95
27/01/2021 Đà Nẵng 21, Khánh Hòa 91 Win Khánh Hòa 91
26/01/2021 Đắc Lắc 40, Quảng Nam 67 Win Đắc Lắc 40
25/01/2021 Phú Yên 88, Thừa Thiên Huế 54 Win Phú Yên 88, Win Thừa Thiên Huế 54
24/01/2021 Khánh Hòa 50, Kon Tum 48 Win Khánh Hòa 50, Win Kon Tum 48
23/01/2021 Đà Nẵng 82, Đắc Nông 84, Quảng Ngãi 68 Win Đà Nẵng 82, Win Đắc Nông 84, Win Quảng Ngãi 68
22/01/2021 Gia Lai 75, Ninh Thuận 93 Win Ninh Thuận 93
21/01/2021 Bình Định 86, Quảng Bình 52, Quảng Trị 36 Win Bình Định 86, Win Quảng Bình 52, Win Quảng Trị 36
20/01/2021 Đà Nẵng 97, Khánh Hòa 02 Win Khánh Hòa 02
19/01/2021 Đắc Lắc 45, Quảng Nam 11 Win Quảng Nam 11
18/01/2021 Phú Yên 89, Thừa Thiên Huế 98 Win Phú Yên 89
17/01/2021 Khánh Hòa 07, Kon Tum 53 Win Khánh Hòa 07
16/01/2021 Đà Nẵng 37, Đắc Nông 78, Quảng Ngãi 74 Win Đà Nẵng 37, Win Đắc Nông 78
15/01/2021 Gia Lai 43, Ninh Thuận 40 Win Ninh Thuận 40
14/01/2021 Bình Định 55, Quảng Bình 20, Quảng Trị 48 Win Quảng Trị 48
13/01/2021 Đà Nẵng 76, Khánh Hòa 66 Miss
12/01/2021 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 36 Win Đắc Lắc 91, Win Quảng Nam 36
11/01/2021 Phú Yên 03, Thừa Thiên Huế 96 Win Phú Yên 03, Win Thừa Thiên Huế 96
10/01/2021 Khánh Hòa 21, Kon Tum 22 Win Khánh Hòa 21, Win Kon Tum 22
09/01/2021 Đà Nẵng 10, Đắc Nông 62, Quảng Ngãi 81 Win Đà Nẵng 10, Win Đắc Nông 62, Win Quảng Ngãi 81
08/01/2021 Gia Lai 93, Ninh Thuận 02 Win Ninh Thuận 02
07/01/2021 Bình Định 36, Quảng Bình 54, Quảng Trị 93 Win Bình Định 36, Win Quảng Bình 54
06/01/2021 Đà Nẵng 44, Khánh Hòa 98 Miss
05/01/2021 Đắc Lắc 78, Quảng Nam 52 Win Quảng Nam 52
04/01/2021 Phú Yên 67, Thừa Thiên Huế 64 Win Thừa Thiên Huế 64
03/01/2021 Khánh Hòa 57, Kon Tum 38 Miss
02/01/2021 Đà Nẵng 07, Đắc Nông 49, Quảng Ngãi 25 Win Đà Nẵng 07, Win Quảng Ngãi 25
01/01/2021 Gia Lai 42, Ninh Thuận 02 Win Gia Lai 42, Win Ninh Thuận 02
31/12/2020 Bình Định 56, Quảng Bình 16, Quảng Trị 87 Win Bình Định 56, Win Quảng Bình 16, Win Quảng Trị 87
30/12/2020 Đà Nẵng 10, Khánh Hòa 99 Win Đà Nẵng 10
29/12/2020 Đắc Lắc 03, Quảng Nam 53 Win Đắc Lắc 03, Win Quảng Nam 53
28/12/2020 Phú Yên 46, Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên 46, Win Thừa Thiên Huế 80
27/12/2020 Khánh Hòa 82, Kon Tum 25 Win Khánh Hòa 82
26/12/2020 Đà Nẵng 39, Đắc Nông 44, Quảng Ngãi 60 Win Đà Nẵng 39, Win Đắc Nông 44
25/12/2020 Gia Lai 34, Ninh Thuận 11 Win Ninh Thuận 11
24/12/2020 Bình Định 92, Quảng Bình 30, Quảng Trị 00 Win Quảng Trị 00
23/12/2020 Đà Nẵng 89, Khánh Hòa 96 Win Đà Nẵng 89, Win Khánh Hòa 96
22/12/2020 Đắc Lắc 50, Quảng Nam 18 Win Đắc Lắc 50, Win Quảng Nam 18
21/12/2020 Phú Yên 85, Thừa Thiên Huế 85 Win Phú Yên 85, Win Thừa Thiên Huế 85
20/12/2020 Khánh Hòa 23, Kon Tum 51 Miss
19/12/2020 Đà Nẵng 84, Đắc Nông 71, Quảng Ngãi 36 Win Đà Nẵng 84, Win Đắc Nông 71, Win Quảng Ngãi 36
18/12/2020 Gia Lai 64, Ninh Thuận 35 Win Gia Lai 64, Win Ninh Thuận 35
17/12/2020 Bình Định 61, Quảng Bình 18, Quảng Trị 94 Win Bình Định 61, Win Quảng Bình 18
16/12/2020 Đà Nẵng 89, Khánh Hòa 82 Win Đà Nẵng 89, Win Khánh Hòa 82
15/12/2020 Đắc Lắc 16, Quảng Nam 50 Win Đắc Lắc 16, Win Quảng Nam 50
14/12/2020 Phú Yên 10, Thừa Thiên Huế 40 Win Thừa Thiên Huế 40
13/12/2020 Khánh Hòa 73, Kon Tum 50 Win Khánh Hòa 73
12/12/2020 Đà Nẵng 31, Đắc Nông 77, Quảng Ngãi 33 Win Đà Nẵng 31, Win Đắc Nông 77
11/12/2020 Gia Lai 58, Ninh Thuận 35 Win Ninh Thuận 35
10/12/2020 Bình Định 47, Quảng Bình 40, Quảng Trị 26 Win Bình Định 47, Win Quảng Bình 40, Win Quảng Trị 26
09/12/2020 Đà Nẵng 90, Khánh Hòa 64 Win Đà Nẵng 90
08/12/2020 Đắc Lắc 32, Quảng Nam 17 Win Đắc Lắc 32, Win Quảng Nam 17
07/12/2020 Phú Yên 29, Thừa Thiên Huế 11 Win Phú Yên 29, Win Thừa Thiên Huế 11
06/12/2020 Khánh Hòa 28, Kon Tum 96 Win Khánh Hòa 28, Win Kon Tum 96
05/12/2020 Đà Nẵng 45, Đắc Nông 86, Quảng Ngãi 70 Win Đắc Nông 86, Win Quảng Ngãi 70
04/12/2020 Gia Lai 59, Ninh Thuận 46 Win Gia Lai 59
03/12/2020 Bình Định 15, Quảng Bình 45, Quảng Trị 62 Win Bình Định 15, Win Quảng Trị 62
02/12/2020 Đà Nẵng 27, Khánh Hòa 56 Win Đà Nẵng 27
01/12/2020 Đắc Lắc 44, Quảng Nam 31 Win Đắc Lắc 44
30/11/2020 Phú Yên 78, Thừa Thiên Huế 31 Win Phú Yên 78, Win Thừa Thiên Huế 31
29/11/2020 Khánh Hòa 43, Kon Tum 90 Miss
28/11/2020 Đà Nẵng 35, Đắc Nông 02, Quảng Ngãi 86 Win Đắc Nông 02, Win Quảng Ngãi 86
27/11/2020 Gia Lai 41, Ninh Thuận 57 Win Gia Lai 41
26/11/2020 Bình Định 62, Quảng Bình 53, Quảng Trị 81 Win Bình Định 62, Win Quảng Bình 53, Win Quảng Trị 81
25/11/2020 Đà Nẵng 15, Khánh Hòa 44 Win Khánh Hòa 44
24/11/2020 Đắc Lắc 25, Quảng Nam 18 Miss
23/11/2020 Phú Yên 67, Thừa Thiên Huế 46 Win Phú Yên 67
22/11/2020 Khánh Hòa 00, Kon Tum 82 Win Khánh Hòa 00, Win Kon Tum 82
21/11/2020 Đà Nẵng 94, Đắc Nông 05, Quảng Ngãi 55 Win Đà Nẵng 94, Win Đắc Nông 05
20/11/2020 Gia Lai 25, Ninh Thuận 34 Win Gia Lai 25
19/11/2020 Bình Định 85, Quảng Bình 55, Quảng Trị 17 Win Bình Định 85
18/11/2020 Đà Nẵng 15, Khánh Hòa 98 Win Đà Nẵng 15, Win Khánh Hòa 98
17/11/2020 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 93 Win Đắc Lắc 71
16/11/2020 Phú Yên 65, Thừa Thiên Huế 70 Win Phú Yên 65
15/11/2020 Khánh Hòa 32, Kon Tum 28 Win Khánh Hòa 32, Win Kon Tum 28
14/11/2020 Đà Nẵng 69, Đắc Nông 40, Quảng Ngãi 91 Win Đà Nẵng 69, Win Quảng Ngãi 91
13/11/2020 Gia Lai 21, Ninh Thuận 58 Win Gia Lai 21, Win Ninh Thuận 58
12/11/2020 Bình Định 24, Quảng Bình 94, Quảng Trị 66 Win Bình Định 24
11/11/2020 Đà Nẵng 32, Khánh Hòa 11 Win Khánh Hòa 11
10/11/2020 Đắc Lắc 97, Quảng Nam 99 Win Đắc Lắc 97, Win Quảng Nam 99
09/11/2020 Phú Yên 28, Thừa Thiên Huế 01 Win Phú Yên 28, Win Thừa Thiên Huế 01
08/11/2020 Khánh Hòa 72, Kon Tum 22 Win Kon Tum 22
07/11/2020 Đà Nẵng 75, Đắc Nông 83, Quảng Ngãi 45 Win Đà Nẵng 75, Win Đắc Nông 83, Win Quảng Ngãi 45
06/11/2020 Gia Lai 34, Ninh Thuận 30 Win Ninh Thuận 30
05/11/2020 Bình Định 86, Quảng Bình 45, Quảng Trị 67 Win Quảng Trị 67
04/11/2020 Đà Nẵng 30, Khánh Hòa 95 Miss
03/11/2020 Đắc Lắc 09, Quảng Nam 76 Win Đắc Lắc 09
02/11/2020 Phú Yên 23, Thừa Thiên Huế 40 Win Thừa Thiên Huế 40
01/11/2020 Khánh Hòa 94, Kon Tum 05 Win Khánh Hòa 94, Win Kon Tum 05
31/10/2020 Đà Nẵng 80, Đắc Nông 70, Quảng Ngãi 50 Win Đà Nẵng 80, Win Đắc Nông 70, Win Quảng Ngãi 50
30/10/2020 Gia Lai 22, Ninh Thuận 99 Win Ninh Thuận 99
29/10/2020 Bình Định 61, Quảng Bình 11, Quảng Trị 21 Miss
28/10/2020 Đà Nẵng 38, Khánh Hòa 81 Win Đà Nẵng 38, Win Khánh Hòa 81
27/10/2020 Đắc Lắc 18, Quảng Nam 19 Win Đắc Lắc 18
26/10/2020 Phú Yên 97, Thừa Thiên Huế 29 Win Phú Yên 97, Win Thừa Thiên Huế 29
25/10/2020 Khánh Hòa 15, Kon Tum 33 Win Khánh Hòa 15, Win Kon Tum 33
24/10/2020 Đà Nẵng 89, Đắc Nông 71, Quảng Ngãi 74 Win Đà Nẵng 89, Win Đắc Nông 71
23/10/2020 Gia Lai 21, Ninh Thuận 42 Win Gia Lai 21, Win Ninh Thuận 42
22/10/2020 Bình Định 95, Quảng Bình 19, Quảng Trị 71 Win Bình Định 95, Win Quảng Bình 19, Win Quảng Trị 71
21/10/2020 Đà Nẵng 35, Khánh Hòa 85 Miss
20/10/2020 Đắc Lắc 24, Quảng Nam 39 Win Quảng Nam 39
19/10/2020 Phú Yên 41, Thừa Thiên Huế 36 Win Phú Yên 41, Win Thừa Thiên Huế 36
18/10/2020 Khánh Hòa 60, Kon Tum 10 Win Khánh Hòa 60
17/10/2020 Đà Nẵng 45, Đắc Nông 27, Quảng Ngãi 95 Win Đắc Nông 27
16/10/2020 Gia Lai 17, Ninh Thuận 12 Win Gia Lai 17, Win Ninh Thuận 12
15/10/2020 Bình Định 67, Quảng Bình 19, Quảng Trị 37 Win Quảng Bình 19
14/10/2020 Đà Nẵng 84, Khánh Hòa 11 Win Đà Nẵng 84, Win Khánh Hòa 11
13/10/2020 Đắc Lắc 56, Quảng Nam 45 Win Quảng Nam 45
12/10/2020 Phú Yên 93, Thừa Thiên Huế 04 Win Phú Yên 93, Win Thừa Thiên Huế 04
11/10/2020 Khánh Hòa 57, Kon Tum 39 Win Khánh Hòa 57, Win Kon Tum 39
10/10/2020 Đà Nẵng 89, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 10 Win Đà Nẵng 89, Win Quảng Ngãi 10
09/10/2020 Gia Lai 49, Ninh Thuận 30 Win Ninh Thuận 30
08/10/2020 Bình Định 34, Quảng Bình 16, Quảng Trị 06 Win Quảng Bình 16, Win Quảng Trị 06
07/10/2020 Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 88 Win Đà Nẵng 22, Win Khánh Hòa 88
06/10/2020 Đắc Lắc 62, Quảng Nam 64 Win Đắc Lắc 62, Win Quảng Nam 64
05/10/2020 Phú Yên 96, Thừa Thiên Huế 95 Win Phú Yên 96
04/10/2020 Khánh Hòa 70, Kon Tum 29 Win Khánh Hòa 70
03/10/2020 Đà Nẵng 19, Đắc Nông 15, Quảng Ngãi 81 Miss
02/10/2020 Gia Lai 80, Ninh Thuận 62 Win Ninh Thuận 62
01/10/2020 Bình Định 16, Quảng Bình 43, Quảng Trị 72 Win Quảng Trị 72
30/09/2020 Đà Nẵng 46, Khánh Hòa 58 Win Khánh Hòa 58
29/09/2020 Đắc Lắc 13, Quảng Nam 78 Win Quảng Nam 78
28/09/2020 Phú Yên 30, Thừa Thiên Huế 60 Win Thừa Thiên Huế 60
27/09/2020 Khánh Hòa 68, Kon Tum 35 Win Kon Tum 35
26/09/2020 Đà Nẵng 48, Đắc Nông 74, Quảng Ngãi 59 Win Đà Nẵng 48, Win Quảng Ngãi 59
25/09/2020 Gia Lai 35, Ninh Thuận 53 Miss
24/09/2020 Bình Định 05, Quảng Bình 67, Quảng Trị 42 Win Bình Định 05, Win Quảng Bình 67, Win Quảng Trị 42
23/09/2020 Đà Nẵng 34, Khánh Hòa 21 Win Đà Nẵng 34, Win Khánh Hòa 21
22/09/2020 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 15 Win Đắc Lắc 91, Win Quảng Nam 15
21/09/2020 Phú Yên 18, Thừa Thiên Huế 99 Win Phú Yên 18, Win Thừa Thiên Huế 99
20/09/2020 Khánh Hòa 03, Kon Tum 65 Win Khánh Hòa 03, Win Kon Tum 65
19/09/2020 Đà Nẵng 32, Đắc Nông 61, Quảng Ngãi 26 Win Đà Nẵng 32, Win Đắc Nông 61
18/09/2020 Gia Lai 20, Ninh Thuận 63 Win Gia Lai 20
17/09/2020 Bình Định 37, Quảng Bình 90, Quảng Trị 00 Win Quảng Trị 00
16/09/2020 Đà Nẵng 11, Khánh Hòa 24 Win Đà Nẵng 11, Win Khánh Hòa 24
15/09/2020 Đắc Lắc 98, Quảng Nam 13 Win Đắc Lắc 98, Win Quảng Nam 13
14/09/2020 Phú Yên 61, Thừa Thiên Huế 32 Win Phú Yên 61, Win Thừa Thiên Huế 32
13/09/2020 Khánh Hòa 97, Kon Tum 63 Win Khánh Hòa 97, Win Kon Tum 63
12/09/2020 Đà Nẵng 63, Đắc Nông 09, Quảng Ngãi 94 Win Đà Nẵng 63, Win Đắc Nông 09, Win Quảng Ngãi 94
11/09/2020 Gia Lai 51, Ninh Thuận 90 Win Gia Lai 51
10/09/2020 Bình Định 36, Quảng Bình 61, Quảng Trị 38 Win Bình Định 36, Win Quảng Trị 38
09/09/2020 Đà Nẵng 36, Khánh Hòa 20 Win Đà Nẵng 36, Win Khánh Hòa 20
08/09/2020 Đắc Lắc 16, Quảng Nam 29 Win Đắc Lắc 16, Win Quảng Nam 29
07/09/2020 Phú Yên 50, Thừa Thiên Huế 29 Win Phú Yên 50, Win Thừa Thiên Huế 29
06/09/2020 Khánh Hòa 92, Kon Tum 47 Win Khánh Hòa 92
05/09/2020 Đà Nẵng 13, Đắc Nông 54, Quảng Ngãi 56 Win Quảng Ngãi 56
04/09/2020 Gia Lai 73, Ninh Thuận 68 Win Gia Lai 73, Win Ninh Thuận 68
03/09/2020 Bình Định 43, Quảng Bình 17, Quảng Trị 37 Win Bình Định 43, Win Quảng Bình 17
02/09/2020 Đà Nẵng 93, Khánh Hòa 32 Win Khánh Hòa 32
01/09/2020 Đắc Lắc 31, Quảng Nam 07 Win Quảng Nam 07
31/08/2020 Phú Yên 08, Thừa Thiên Huế 12 Win Phú Yên 08, Win Thừa Thiên Huế 12
30/08/2020 Khánh Hòa 76, Kon Tum 81 Win Khánh Hòa 76, Win Kon Tum 81
29/08/2020 Đà Nẵng 15, Đắc Nông 79, Quảng Ngãi 19 Win Đà Nẵng 15, Win Đắc Nông 79
28/08/2020 Gia Lai 75, Ninh Thuận 00 Win Ninh Thuận 00
27/08/2020 Bình Định 12, Quảng Bình 29, Quảng Trị 71 Win Bình Định 12, Win Quảng Bình 29
26/08/2020 Đà Nẵng 01, Khánh Hòa 33 Win Đà Nẵng 01
25/08/2020 Đắc Lắc 84, Quảng Nam 36 Win Quảng Nam 36
24/08/2020 Phú Yên 40, Thừa Thiên Huế 14 Win Phú Yên 40, Win Thừa Thiên Huế 14
23/08/2020 Khánh Hòa 97, Kon Tum 58 Win Khánh Hòa 97, Win Kon Tum 58
22/08/2020 Đà Nẵng 36, Đắc Nông 04, Quảng Ngãi 80 Win Đà Nẵng 36, Win Đắc Nông 04, Win Quảng Ngãi 80
21/08/2020 Gia Lai 05, Ninh Thuận 63 Win Gia Lai 05
20/08/2020 Bình Định 67, Quảng Bình 19, Quảng Trị 36 Win Bình Định 67, Win Quảng Trị 36
19/08/2020 Đà Nẵng 21, Khánh Hòa 33 Miss
18/08/2020 Đắc Lắc 70, Quảng Nam 78 Win Quảng Nam 78
17/08/2020 Phú Yên 60, Thừa Thiên Huế 10 Win Thừa Thiên Huế 10
16/08/2020 Khánh Hòa 27, Kon Tum 70 Win Khánh Hòa 27, Win Kon Tum 70
15/08/2020 Đà Nẵng 17, Đắc Nông 87, Quảng Ngãi 28 Win Đà Nẵng 17, Win Đắc Nông 87, Win Quảng Ngãi 28
14/08/2020 Gia Lai 10, Ninh Thuận 83 Win Gia Lai 10
13/08/2020 Bình Định 57, Quảng Bình 77, Quảng Trị 93 Win Quảng Bình 77, Win Quảng Trị 93
12/08/2020 Đà Nẵng 21, Khánh Hòa 65 Win Đà Nẵng 21, Win Khánh Hòa 65
11/08/2020 Đắc Lắc 18, Quảng Nam 84 Win Quảng Nam 84
10/08/2020 Phú Yên 45, Thừa Thiên Huế 82 Win Phú Yên 45